.

quarta-feira, 31 de outubro de 2018

PINTURA

© João MenéresVISTA DE LA CORUÑA

AUTOR : URBANO LUGRÍS GONZÁLEZ
( 1908 - 1973 )

Tempera e Xeso